010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Over ons

Privacyrechten

Welzijn Capelle gaat zorgvuldig om met uw privacy. Hulpverlenings-, coachings- en adviesgesprekken zijn bij ons altijd vertrouwelijk. Onze medewerkers bespreken geen privégegevens met anderen, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven. In bepaalde groepen en cursussen worden afspraken gemaakt over het vertrouwelijk omgaan met informatie.

Welzijn Capelle registreert digitaal NAW-gegevens, plannen, afspraken en voortgangsverslagen van hulpverlenings-, coachings- en begeleidingstrajecten in uw persoonlijk dossier.

Welzijn Capelle houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 is ingegaan. Met de komst van de AVG zijn uw privacyrechten uitgebreid. Aan de rechten die u al had, zijn twee nieuwe rechten toegevoegd.

U had al het recht om:

  • uw gegevens in te zien.
  • uw gegevens aan te passen, te corrigeren, te wijzigen.
  • minder persoonlijke gegevens te laten verwerken.
  • een persoon mee te laten kijken naar geautomatiseerde besluitvorming en profilering. (Welzijn Capelle maakt hier overigens geen gebruik van).
  • bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  • duidelijke informatie te krijgen over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

U heeft ook het recht om:

  • uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Dit betekent dat u het recht heeft de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. Zo kunt u uw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u ons vragen uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
  • ‘vergeten’ te worden; u kunt uw gegevens laten vernietigen.

Als u van één van uw rechten gebruik wilt maken kunt u dit aan ons laten weten door een mail te sturen naar privacy@welzijncapelle.nu. We nemen uw verzoek in behandeling en reageren in ieder geval binnen 14 werkdagen.

Lees meer in het Privacyreglement Welzijn Capelle