010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Jeugd- en jongerenwerk

Kinderbuurtcoaches

Welzijn Capelle heeft vier kinderbuurtcoaches: Nikki ten Zijthoff in de Florabuurt, Gertjan Kroon in Oostgaarde, Josca van Herk in Schollevaar en Sheila da Conceição in Middelwatering. Een kinderbuurtcoach zorgt voor de belangen van kinderen van 0 tot 12 jaar in een wijk. Ook kijkt de kinderbuurtcoach hoe kinderen er zo prettig en veilig mogelijk kunnen wonen.

De kinderbuurtcoaches vangen signalen op in de wijken via scholen, kinderen, ouders en andere wijkorganisaties, en werken samen met andere professionals en bewoners. Zij ondersteunen activiteiten in de wijk die worden georganiseerd door vrijwilligers.

Vreedzame Wijk

De kinderbuurtcoaches coördineren ook de Vreedzame Wijken betrekken organisaties en bewoners hierbij. De Vreedzame Wijk is ontstaan vanuit de Vreedzame school en wil kinderen opvoeden als democratisch burger. Zodat ze bijvoorbeeld conflicten kunnen oplossen en verantwoordelijkheid dragen.

De Vreedzame Wijk streeft naar één 'opvoedklimaat' in de wijk. Daarvoor moeten professionals, vrijwilligers en bewoners dezelfde opvoedtaal spreken. Zo leren kinderen in verschillende omgevingen (school, club, thuis...) dezelfde vaardigheden. De Vreedzame Wijk is dus van ons allemaal!

Meer weten? Neem contact op met een van de kinderbuurtcoaches via 010 - 707 49 00 of kinderbuurtcoaches@welzijncapelle.nu.

Volg kinderbuurtcoach Nikki op Facebook
Volg kinderbuurtcoach Josca op Facebook of Insta
Volg Vreedzame Wijk ook op Facebook