010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Hulpverlening

Eropaf-team

In het Eropaf-team van Welzijn Capelle werken maatschappelijk werkers, financieel hulpverleners en cliëntondersteuners. Het team komt in actie als er meerdere problemen tegelijk spelen (multiproblematiek) en gaat dan naar bewoners toe.

De teamleden gaan samen met de bewoner aan de slag om de situatie van henzelf, hun gezin of hun relatie aan te pakken. Het Eropaf-team werkt vanuit het principe ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’. 

Voorbeelden van problemen die kunnen spelen zijn financiële problemen, dak- en thuisloosheid, problemen in de relatie of thuis, huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Maar ook problemen met geestelijke gezondheid, rouw en verlies, lichamelijke en verstandelijke beperkingen. 

Samenwerkingen voor ondersteuning

Welzijn Capelle biedt ondersteuning bij hulpvragen van Capellenaren en doorverwijzingen van professionals. Wij werken samen met bepaalde ketenpartners, die ook bewoners naar ons doorverwijzen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Meldpunten Woningontruiming, Waterafsluiting en Vroegsignalering. Hierin werken wij met ketenpartners als de woningcorporatie samen om huisuitzettingen te voorkomen, gezinnen te ondersteunen die te maken hebben met een waterafsluiting of betalingsachterstanden. 

In het Lokaal Team Huiselijk Geweld werken wij samen om huiselijk geweld en kindermishandeling in Capelle aan den IJssel tegen te gaan. Vanuit het ‘Hulp- en Adviespunt bij zorgen’ ondersteunen we samen met partners Capellenaren in  zorgwekkende situaties.